Centrum celostnej a detoxikačnej medicíny

Detoxikácia organizmu znamená zjednodušene vnútornú očistu. Starať sa o svoje telo a udržiavať ho zvonku nestačí. Aj organizmus zvnútra je potrebné očistiť od škodlivých nánosov a toxínov, ktoré môžu prispieť k rôznym zdravotným ťažkostiam. V rámci detoxikačnej medicíny rozlišujeme viacero toxínov – anorganické (lieky, priemyselná chémia, ťažké kovy, konzervačné látky a potravinová chémia, reziduá po antibiotikách a očkovacích vakcínach, pesticídy, insekticídy, rádioaktivita..), mikrobiálne ložiská (mikroorganizmy a ich fragmenty - baktérie, vírusy, parazity, pliesne), organické (mikrobiálne toxíny), metabolické (splodiny látkovej premeny) a emocionálne toxíny ( rôzne strachy, úzkosť, depresie..). Na odstránenie uvedených toxínov používame prednostne metódu riadenej a kontrolovanej detoxikácie podľa MUDr. Josefa Jonáša.
Detoxikácia podľa MUDr.Jonáša je hlavne preventívna metóda, kedy presne zistené toxické záťaže umož��ujú zachytiť rizikové faktory skôr, ako sa objavia klinické príznaky choroby. Preparátmi MUDr.Jonáša je možné zlepšiť a riešiť zdravotný stav ľudí s chronickými ochoreniami, ktoré sú klasickou medicínou ťažko zvládnuteľné, ako astma, alergie, ekzémy, psoriáza, artritída, artróza, cukrovka, chronická borelióza, choroby pečene, žlčníka, pankreasu, sleziny, žalúdka, srdca, ciev, obličiek, močového mechúra a močových ciest, štítnej žľazy, prostaty, choroby ženských orgánov, nervovej sústavy ( epilepsia, parkinsonova choroba, alzheimerova choroba, skleróza multiplex), cysty, myómy, nádory, obezita a takmer všetky infekcie. Detoxikácia ľudského organizmu je hlavne o odstra��ovaní príčin určitého možného ochorenia, a súčasne sa ��ou dajú súbežne eliminovať aj dôsledky niektorých ochorení. Detoxikačnú terapiu u nás vykonávajú atestovaní terapeuti, ktorí absolvovali minimálne 2-ročné odborné školenia, semináre a stáže u MUDr. Jonáša a získali certifikát AŠD (atestovaní špecialista detoxikácie).